10/02/2023

Στην Zootechnia Expo

Η ομάδα του Happy Goats ήταν παρούσα στην Zootechnia Expo, στη θεματική "Τεχνολογίες κτηνοτροφίας ακριβείας για περιβαλλοντική αειφορία".
19/04/2021

Στην Zootechnia

Είμαστε υπερήφανοι για την παρουσίαση του Happy Goats στην πρόσφατη Zootechnia , μεταξύ 2 και 5 Φεβρουαρίου, ταυτόχρονα με την διάθεση του στην αγορά. Η εφαρμογή […]