Στην HAPPY GOATS Υπηρεσίες Συμβούλων Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων ΙΚΕ (στο εξής Happy Goats) λαμάνουμε πάντοτε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των πελατών, υπαλλήλων, προμηθευτών ή συνεργατών μας.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Πληροφορίες πο συνεισφέρουν, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά, στην αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο, θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων σας, τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, στοιχεία αξιολόγησης, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Ποια είναι η Happy Goats;

Στην Happy Goats προσφέρουμε Διαδικτυακό λογισμικό για κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους και συνεταιρισμούς για τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Το λογισμικό αυτό αξιολογεί την παρούσα κατάσταση και παρέχει υποστήριξη αποφάσεων, προσομοιώνοντας μελλοντικά σενάρια διαχείρισης και τα αποτελέσματά τους στην κερδοφορία. Επίσης προσφέρουμε Διαδικτυακή και επιτόπια εκπαίδευση και κατάρτιση στις εκτροφές.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας είναι τα ακόλουθα:

Στέλιου Καζαντζίδη 47 – 57001 Θεσσαλονίκη
ΑΦΜ 801302143 – ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης
ΤΗΛ 2311117222
[email protected]
https://happygoats.eu

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία ενδέχεται να συλλέξουμε ως Επεξεργαστές.

Συλλογή και νόμιμος σκοπός επεξεργασίας

Δεσμευόμαστε να ζητήσουμε μόνο τα ελάχιστα από νόμο προσωπικά σας δεδομένα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να λάβετε τις υπηρεσίες μας σε ψηφιακή ή φυσική μορφή. Σε αυτά ανήκουν ενδεικτικά, κατά περίπτωση, Το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τρόπος χρέωσης που ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία πιστωτικής κάρτας η και τραπεζικού λογαριασμού σε περιπτώσεις λήψης εμβάσματος καθώς και λεπτομέρειες σχετικές με τις υπηρεσίες ή τα πλάνα συνδρομής στα εποία θα εγγραφείτε. Η συλλογή αυτή πραγματοποιείται για τον νόμιμο σκοπό της εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης υπό την ιδιότητα σας ως λήπτη και χρήστη των υπηρεσιών της Happy Goats η/και ως προμηθευτή μας η/και ως επισκέπτη της ιστοσελίδας ή της ψηφιακής εφαρμογής μας.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Στην Happy Goats θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη οικονομική, φορολογική και λοιπή νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας. Αν η σχέση μας μαζί μας διακοπεί, μπορεί να τα διατηρήσουμε για ένα μέγιστο διάστημα τριών (3) μηνών, με σκοπό την διευκόλυνση τυχόν επανεγγραφής σας, και στη συνέχεια θα τα καταστρέψουμε.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Γενικά για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων και δεν παρέχουμε υπηρεσίες σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Διασφάλιση προστασίας

Λαμβάνουμε πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα τεχνικά πρότυπα ασφαλείας (cybersecurity and personal data protection) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

Διαβίβαση σε τρίτους Επεξεργαστές ή τρίτες χώρες

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή σε τρίτες οντότητες με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Επεξεργασία για marketing

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας και για προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή τις εκτροφές που διαχειρίζεστε.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε μόνο δεδομένα για τα οποία μας έχετε παρέχει ρητή συγκατάθεση. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για marketing.

Ποια δικαιώματα διατηρείτε πάνω στα προσωπικά δεδομένα σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

  • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.
  • Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε, νωρίτεα από ότι αν το πράτταμε εμείς αυτόματα.
  • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με εσάς, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.
  • Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing). Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing), τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.
  • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις.
  • Να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].
  • Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.
  • Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Happy Goats, ή να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα καταγγελίας

Πριν υποβάλετε την καταγγελία σας θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εμάς, ασκώντας τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ πιο πάνω δικαιώματα σας. Εάν δεν ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας, η κρίνετε ότι η ανταπόκριση μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Κυβερνοασφάλεια και προστασία δεδομένων

Στην Happy Goats αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας σας. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδότηη χρηστών, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι. Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση σε προσωπικά, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει τον νόμιμο σκοπό επεξεργασίας. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Πολιτική cookies

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί “cookies”: ΄Ψηφιακά μέσα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας η/και της εφαρμογής μας.

Ισχύς πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε την 21/09/2020 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου, 2020