Τι μπορεί να κάνει για εσάς το Happy Goats;

Δείτε πρακτικά παραδείγματα για το ποιες εφαρμογές μπορεί να έχει για εσάς ή τους πελάτες σας το Happy Goats, και πως δημιουργεί αξία για τις εκτροφές.

Τι είναι το Happy Goats;

To Happy Goats είναι μια Διαδικτυακή εφαρμογή η οποία υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων για την αποδοτική διαχείριση αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Προσφέρει ένα πλήρες σετ δυνατοτήτων για να βοηθά κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους-συμβούλους, συνεταιρισμούς και άλλους συνεργάτες (π.χ. γαλακτοβιομηχανίες), στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας των εκτροφών.


Πως υποστηρίζονται οι αποφάσεις;

Το Happy Goats χρησιμοποιεί ένα προϋπολογιστικό μοντέλο το οποίο σας επιτρέπει να προσομοιώνετε διαφορετικά μελλοντικά σενάρια διαχείρισης και να ερμηνεύετε τα αποτελέσματά τους στην κερδοφορία με την βοήθεια συμβουλών σε απλή γλώσσα. Αυτό σας δίνει ασφάλεια όταν προγραμματίζετε είτε την διαχείρισή της εκτροφής για την ερχόμενη περίοδο είτε τους πόρους της παραγωγής.


Πως λειτουργεί το μοντέλο αυτό;

Το μοντέλο του Happy Goats λαμβάνει υπόψη όλες τις σημαντικές παραμέτρους, όπως: το μέγεθος του ποιμνίου, το στόχο της γαλακτοπαραγωγής, τις τιμές πώλησης γάλακτος και άλλων προϊόντων, τις τιμές αγοράς ζωοτροφών και άλλων υλών, τις ώρες εργασίας, τη διατροφική διαχείριση των διαφορετικών κατηγοριών των ζώων ανάλογα με τις ανάγκες τους σε ενέργεια και πρωτεΐνη, τη βόσκηση και πολλά άλλα. Στη συνέχεια, οπτικοποιεί τον αντίκτυπο των επιλογών σας σε κάθε σενάριο διαχείρισης με απλά και κατανοητά διαγράμματα, πίνακες και σχόλια ώστε να επιτύχετε ευκολότερα τη βελτιστοποίηση.


Μερικά παραδείγματα χρήσης

- Σενάριο υπολογισμού, στην νέα διαχειριστική περίοδο, της μείωσης του ποίμνιου ως προς τα μη παραγωγικά ζώα με ταυτόχρονη μείωση της μέσης τιμής πώλησης του γάλακτος και αύξηση του μέσου κόστους ζωοτροφών.

- Σενάρια διαχείρισης - business plan για την ερχόμενη τριετία, με βάση αισιόδοξες, μέσες και απαισιόδοξες συνθήκες στην αγορά.

- Σενάρια εντατικοποίησης ή εκτατικοποίησης του συστήματος εκτροφής.

- Σενάρια διαφορετικής διατροφικής διαχείρισης και διαθεσιμότητας βοσκής.

- Χρήση από κτηνιάτρους - συμβούλους σε εκτροφές διαχείρισής τους για την στοιχειοθέτηση της συμβουλευτικής τους με βάση εκτυπώσιμες αναφορές


Υποστηρίζονται πολλαπλές εκτροφές;

Ναι, το Happy Goats έχει κατασκευαστεί με πρόβλεψη στην υποστήριξη παράλληλων εκτροφών ταυτόχρονα, όπως συμβαίνει με τους κτηνιάτρους-συμβούλους, τις ομάδες παραγωγών, τους συνεταιρισμούς, τα τυροκομεία και τη γαλακτοβιομηχανία / ζώνες γάλακτος. Για τους χρήστες αυτούς έχουμε προβλέψει ειδικές δυνατότητες white-labelling ώστε να εκδίδουν και να μοιράζονται αναφορές σεναρίων για τις εκτροφές-συνεργάτες τους.


Υποστηρίζεται η απολογιστική παρακολούθηση της εκτροφής μέσα στο χρόνο;

Το Happy Goats δεν λειτουργεί απολογιστικά αλλά προϋπολογιστικά για τις εκτροφές.Επομένως, δεν θα χρησιμοποιήσετε το Happy Goats για να παρακολουθήσετε τις αποδόσεις των ζώων, την αναπαραγωγή, τη διατροφική διαχείριση, τους εμβολιασμούς και άλλες διαχειριστικές πρακτικές, μέσα στο χρόνο, Επίσης, το Happy Goats δεν είναι εργαλείο που υποκαθιστά το ERP σας, ή το λογισμικό εμπορικής διαχείρισης. Αντιθέτως, το συμπληρώνει με καινοτόμες δυνατότητες πρόβλεψης και βελτιστοποίησης της παραγωγής.


Υποστηρίζεται η ατομική καταγραφή των ζώων και των αποδόσεων;

Το Happy Goats δεν καταγράφει τα επιμέρους ζώα στο ποίμνιο ή την απόδοσή τους. Αντιθέτως, ομαδοποιεί τα ζώα σε έξι ομάδες-κλειδιά σε σχέση με τις διατροφικές τους ανάγκες ώστε να ελαχιστοποιήσει το χρόνο που απαιτείται για την εισαγωγή δεδομένων για ένα ολοκληρωμένο σενάριο.

Screenshots

Εγγραφή