Το Happy Goats στο 15ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο