Κρίσιμα σημεία μηχανικού αρμέγματος στις εκτροφές αιγοπροβάτων