Τι είδους αναφορές, εκθέσεις και άλλα γραπτά παραδοτέα μπορώ να λάβω στα πλαίσια μιας Pro συνδρομής στο Happy Goats?

Παρακάτω παραθέτουμε, ανωνυμοποιημένα, ορισμένες αναφορές-παραδείγματα, τι οποίες μπορείτε να λάβετε στα πλαίσια της επαγγελματικής συνδρομής σας στο Happy Goats.

Οι ομάδες αναφορών (1) έως (3) παρακάτω συντάσσονται και σας αποστέλλονται από την επιστημονική ομάδα του Happy Goats. Οι αναφορές (4) των σεναρίων της web εφαρμογής Happy Goats δημιουργούνται και εξάγονται από εσάς, ως τελικοί χρήστες, με την δημιουργία και εξαγωγή των σεναρίων διαχείρισης κάθε εκτροφής.

1. Εκθέσεις Αξιολόγησης Εκτροφής

Καταρχήν, στα πλαίσια μιας Pro συνδρομής, σας παρέχονται δυο (2) αναλυτικές αξιολογήσεις βιωσιμότητας της εκτροφής, στην αρχή και στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, για την περιβαλλοντική ακεραιότητα, υγεία και ευζωΐα ζωικού κεφαλαίου, διαχείριση ζωικού κεφαλαίου, αξιολόγηση διοικητικών πρακτικών, την οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευημερία.

Δείγμα έκθεσης αξιολόγησης εκτροφής

2. Ερωτηματολόγια και δεδομένα

Παρέχονται αναλυτικά ερωτηματολόγια και κατάλογος δεδομένων, με κατηγορίες και υποκατηγορίες, για όλες τις μεταβλητές εισόδου που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση της εκτροφής με το Happy Goats.

Δείγμα δεδομένων / ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εκτροφής 1

Δείγμα δεδομένων / ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εκτροφής 2

3. Ανάλυση ζωοτροφών

Παρέχονται πληρης υπηρεσία αναλυσης ζωοτροφών και οι σχετικές εκθέσεις-αναφορές:

Αναφορά ανάλυσης ζωοτροφών 1

Αναφορά ανάλυσης ζωοτροφών 2

Αποτελέσματα δειγμάτων ζωοτροφών 1

Αποτελέσματα δειγμάτων ζωοτροφών 2

4. Αναφορές ετησίων σεναρίων διαχείρισης Happy Goats

Οι αναφορές (report exports) της εφαρμογής Happy Goats δημιουργούνται και εξάγονται από εσάς, ως τελικοί χρήστες, με την δημιουργία και εξαγωγή των σεναρίων διαχείρισης κάθε φάρμας.

Δείγμα αναφοράς σεναρίου Happy Goats 1